Felvétel

Szükséges okmányok:

1) Befogadási kérvény ( formanyomtatvány)
2) Nyugdíjazást igazoló okmány + nyugdíjszelvény
3) Az igénylő személyigazolvány másolata + a kísérője igazolvány másolata
4) Születési igazolvány másolat
5) Házassági igazolvány másolata
6) Válási vagy halálozási papírok másolata
7) Háziorvosi igazolás, amiből kitűnik, hogy a kérelmezőnek nincsenek fertőző betegségei
8) Orvosi papírok, kórházi zárójelentések
9) Költségtérítési elismervény (két formanyomtatvány)
10) Egészségi állapot kiértékelési ív (formanyomtatvány)
A felvételi igényléseket az intézmény vezetősége bírálja el, és a fenti okmányok, illetve a kérelmező egészségügyi állapotának függvényében állapítja meg a térítés díját, illetve ezeket figyelembe véve állítják össze a szerződést.